Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
spacer


Polska Akademia Nauk
Wydział IV Nauk Technicznych
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej


Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
header
             Aktualizacja: Grudzień 2015                                                  www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/                               www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/sectionMSM.html header