Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
spacer

Polska Akademia Nauk
Wydział IV Nauk Technicznych
Komitet Inżynierii L±dowej i Wodnej


Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
header
 


„WSPÓŁCZESNA MECHANIKA KONSTRUKCJI
W PROJEKTOWANIU INŻYNIERSKIM”


Wybrane zagadnienia mechaniki i projektowania lekkich konstrukcji stalowych


pod redakcj± Andrzeja Garsteckiego, Wojciecha Gilewskiego i Zbigniewa Pozorskiego
w Serii z Zakresu Inżynierii Nr 92, ISSN 0137-5393, ISBN 978-83-938648-6-7
Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii L±dowej i Wodnej, str. 411, Warszawa 2015.  1. Przeprowadzenie ankiety na temat potrzeby unowocześnienia wiedzy i narzędzi z mechaniki konstrukcji w praktyce inżynierskiej,
  2. Opracowanie raportu w 2014 roku,
  3. Opracowanie i wydanie ksi±żki w 2015 roku.Wydrukowan± ksi±żkę w cenie 45 zł można kupić osobiście w punkcie firmy "A propos" na parterze w budynku Wydziału Inżynierii L±dowej Politechniki Warszawskiej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa lub zamówić korespondencyjnie wysyłaj±c wiadomo¶ć z zamówieniem poprzez stronę:
www.drukuj.waw.pl
Po dokonaniu wpłaty na konto firmy ksi±żka jest wysyłana na adres kupuj±cego.

Streszczenia wybranych rozdziałów można pobrać bezpo¶rednio z tej strony internetowej - opcja "(streszczenie)".
Wybranie opcji "(pełny tekst)" przekierowuje na skrzynkę pocztow± Prof. Wojciecha Gilewskiego (Edytora monografii),
gdzie można przedstawić pro¶bę o przesłanie pełnego tekstu rozdziału.

Ksi±żka składa się z następuj±cych rozdziałów:
Spis tre¶ci

Wstęp
Andrzej Garstecki, Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski

Rozdział I
Marcin Chybiński
Podstawy teorii spawalnictwa w zastosowaniu do stalowych konstrukcji budowlanych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział II
Grzegorz Dzierżanowski, Karol Bołbotowski
Wybrane zagadnienia optymalizacji konstrukcji
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział III
Andrzej Flaga
Eksperymentalne wspomaganie projektowania nietypowych mostów dla pieszych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział IV
Stanisław Jemioło, Marcin Gajewski, Radosław Szczerba
Zastosowanie hipersprężystości i MES w modelowaniu mostowych łożysk elastomerowych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział V
Jan Kubik, Joachim Rzepka
Zastosowanie piezopolimerów do szacowania uszkodzeń konstrukcji budowlanych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział VI
Arkadiusz Kwiecień
Modelowanie równań konstytutywnych polimerów hipersprężystych w złączach podatnych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział VII
Roman Lewandowski
Analiza dynamiczna konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział VIII
Jakub Marcinowski
Podstawy teoretyczne projektowania elementów konstrukcji stalowych ze względu na kryteria stateczności
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział IX
Jerzy Pamin, Andrzej Winnicki
Obliczeniowe modele materiałów: sprężystość, plastyczność, zarysowanie
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział X
Jerzy Pamin, Andrzej Winnicki
Obliczeniowe modele materiałów: uszkodzenie, lokalizacja odkształceń, przykłady
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XI
Zbigniew Perkowski, Mariusz Czabak
Diagnostyka złącza międzywarstwowego belek zespolonych na podstawie analizy częstotliwości drgań własnych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XII
Zbigniew Pozorski
Mechanika belek i płyt warstwowych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XIII
Katarzyna Rzeszut
Wybrane zagadnienia mechaniki i projektowania lekkich konstrukcji stalowych
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XIV
Jacek ¦cigałło
Posadzki przemysłowe jako płyty na podłożu sprężystym
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XV
Maciej Taczała, Ryszard Buczkowski, Michał Kleiber,
Stateczność płyt o cechach materiałów gradientowych na podłożu sprężystym
(streszczenie) , (pełny tekst)

Rozdział XVI
Zbigniew Wójcicki, Jacek Grosel,
Eksperymentalna identyfikacja dynamicznych cech konstrukcji
(streszczenie) , (pełny tekst)


        Aktualizacja: Grudzień 2015                   www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/                   www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/sectionMSM.html header