Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
30 listopada 2015

Sprawozdanie z działalnosci sekcji w kadencji 2012-201524 listopada 2015
Zarząd Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów przedstawia Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
> Sprawozdanie < z pracy w 2015 roku.

29 maja 2015              
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2015 w Politechnice Krakowskiej odbędzie się zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN, podczas którego Prof. Leszek Demkowicz przedstawi dwa wykłady na temat dyskretnej metody Petrova-Galerkina z optymalnymi funkcjami testowymi.
Informujemy Państwa o tym wykładzie i z upoważnienia Organizatorów zapraszamy do udziału w nim ze względu na wyjatkowa jego wartosć. Wszelkie informacje organizacyjne dotyczace zebrania zawarte sa w załaczonym zawiadomieniu17 kwietnia 2015               > Protokół 8/2015 <
Zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Ladowej i Wodnej PAN o godz. 10:30,
w Wyższej Szkole Służby Pożarniczej w Warszawie, wejœcie róg ul. Słowackiego z ul. Potocka,
obiekt O1, budynek B, sala Aula A1.
> MAPA DOJAZDU <      > | PROGRAM <

    Referaty naukowe:

 • Piotr Tofiło (SGSP, WIBP),     Streszczenie

  "Aktualnie analizowane problemy obliczeniowe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego",

 • Paweł Sulik (SGSP i ITB),     Streszczenie

  "Analiza możliwoœci prowadzenia badań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w ITB",

 • Adam Glema, Michał Malendowski, Wojciech Szymkuć, (Politechnika Poznańska)     Streszczenie

  "Interdyscyplinarne sformułowanie problemu i analiza odpornoœci konstrukcji budowli na oddziaływanie pożaru",
 • 24 listopada 2014
  Zarząd Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów przedstawia Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  > Sprawozdanie < z pracy w 2014 roku.

  12 pazdziernika 2014

                
  +   Wspomnienie S.P. Lesława Kwasniewskiego   +  10 pazdziernika 2014               > Protokół 8/2014 <
  Zebranie połączone dwóch Sekcji MKM /+ MOiO w dniu 10 pazdziernika 2014 roku (piątek)
  w Politechnice Krakowskiej w Krakowie, w sali Senatu PK,
  wraz jubileuszem 80-lecia urodzin Prof. Janusza Orkisza. > PROGRAM <
         

      Referaty naukowe:

 • W. Cecot (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Przeglad prac wykonanych pod kierunkiem prof. J. Orkisza",

 • M. Pazdanowski (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Modelowanie naprężeń resztkowych",

 • W. Karmowski, J. Magiera, A. Skrzat (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Fizycznie uzasadnione opracowanie wyników eksperymentów",

 • M. Stanuszek (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Symulacje dużych deformacji ustrojów powłokowo cięgnowych",

 • I. Jaworska, S. Milewski (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Bezsiatkowa metoda różnic skończonych i jej wybrane modyfikacje",

 • M. Głowacki (Politechnika Krakowska),     Streszczenie

  "Rozwijanie efektywnych algorytmów ewolucyjnych dedykowanych dużym nieliniowym problemom optymalizacji".


 • 27 czerwca 2014               > Protokół 7/2014 <
  Zebranie połączone dwóch Sekcji odbędzie się w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w Warszawie,
  ul. Armii Ludowej 16, w dniu 27 czerwca 2014 roku (piątek) o godz. 10:3o, sala 101 > PROGRAM <
         

      Referaty naukowe:

 • Prof. Z. Zembaty (Politechnika Opolska),     Streszczenie

  "Introduction ",

 • J. Holnicki-Szulc, Ł. Jankowski (IPPT, Warszawa),    Streszczenie

  "Virtual distortion method in inverse problems of structural dynamics"

 • Prof. O. Bursi (University of Trento, Italy),     Streszczenie

  "Model reduction and identification of dynamic coupled systems: research aspects and applications "

 • Prof. Z. Zembaty (Politechnika Opolska),     Streszczenie

  "Application of Rotational Measurements in Stiffness Reconstruction of Beams and Frames "


 • 7 marca 2014               > Protokół 6/2014 <
  Zebranie wyjazdowe Sekcji, na zaproszenie Prof. Piotra Konderli, w Politechnice Wrocławskiej
  o godz. 11.00, ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu, budynek L-1, sala 230. > PROGRAM <


      Referaty naukowe:

 • Dr Kamila Jarczewska (Politechnika Wrocławska),     Streszczenie

  "Multifalki w wybranych zagadnieniach mechaniki budowli",

 • Prof. Piotr Konderla (Politechnika Wrocławska),    Streszczenie

  "Modelowanie pracy zastawki aortalnej w ujęciu mechaniki osrodków ciągłych"

 • Dr hab. Zbigniew Wójcicki (Politechnika Wrocławska),     Streszczenie

  "Modelowanie wybranych zagadnień dynamiki konstrukcji inżynierskich wraz z eksperymentalną weryfikacją"
   

 • 20 grudnia 2013
  Zarząd Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów przedstawia Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  > Sprawozdanie < z pracy w 2013 roku.

  22 listopada 2013               > Protokół 5/2013 <
  Zebranie Sekcji w dniu 22 listopada 2013 roku (piątek) o godz. 11:oo w Warszawie, w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16, sala 407. > PROGRAM <

      Referaty naukowe:
   
 • Prof. Jacek Tejchman (Politechnika Gdańska),     Streszczenie
   
  "Modelowanie deformacji gruntów niespoistych na dwu poziomach opisu: makro (metodą elementów skończonych) i mikro (metodą elementów dyskretnych)",
   
 • Dr inż. Jerzy Bobiński (Politechnika Gdańska),    Streszczenie
   
  "Opis lokalizacji odkształceń w materiałach kruchych przy zastosowaniu podejscia kontynualno-nieciągłego",
   
 • Dr inż. Ireneusz Marzec (Politechnika Gdańska),     Streszczenie
   
  "Modelowanie materiałów kruchych w obszarze dynamicznym metodą elementów skończonych",
   
 • Dr inż. Ewelina Syroka-Korol (Politechnika Gdańska),    Streszczenie
   
  "Efekt skali w mechanice materiałów kruchych. Modelowanie deterministyczne i statystyczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych",    
   


 • 14 czerwca 2013              
  > Protokół 4/2013 <
  Zebranie Sekcji w dniu 14 czerwca 2013 roku (piątek) o godz 11:00, w Warszawie, w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, < u> sala 101 (I piętro). > PROGRAM <
 • Dr inż. Waldemar Szajna (Zakład Geotechniki i Geodezji, Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski)
   
  "Numeryczna analiza wzajemnego oddziaływania budowli i podłoża", Streszczenie
   

 • 4 kwietnia 2013
  Zarząd Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów wykonał dla Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  stronę internetową Sekcji w języku angielskim pod adresem:
  http://www.se.put.poznan.pl/sekcjaMKM/sectionMSM.html
  11 stycznia 2013
  Zarząd Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów przedstawił Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  > Sprawozdanie < z pracy w 2012 roku.

  16 listopada 2012               > Protokół 3/2012 <
  Zebranie Sekcji w dniu 16 listopada 2012 roku (piątek), na zaproszenie Prof. Andrzeja Flagi, odbędzie się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej w Politechnice Krakowskiej w Krakowie. > PROGRAM <
         

      Referat naukowy:

 • Prof. Andrzej Flaga, "Eksperymentalne wspomaganie projektowania przy wpływach srodowiskowych na budowle i ludzi - prezentacja najciekawszych prac zrealizowanych w okresie dziesięciu lat funkcjonowania Laboratorium Inżynierii Wiatrowej",


 • 26-27 czerwca 2012              
  Letnie Warsztaty Mechaniki - "Wieloosiowe Zmęczenie Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych"
  26-27 czerwca 2012, Politechnika Poznańska, budynek CMBN, sala 401 (IV pietro), Poznań
  > PROGRAM <

  1 czerwca 2012              
  > Protokół 2/2012 <
  Zebranie połączone dwóch Sekcji w dniu 1 czerwca 2012 roku (piątek) o godz 11:00, w Warszawie, w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, sala 407 (IV piętro). > PROGRAM <

      Referaty naukowe: zespołu Politechniki Warszawskiej n.t. optymalizacji topologicznej

 • Dr inż. Sławomir Czarnecki, "Optymalny dobór modułów sprężystych w zadaniu wektorowej minimalizacji podatnosci przy dwu rodzajach obciążenia", Streszczenie
 • Dr inż. Grzegorz Dzierżanowski, "Optymalny rozkład dwu materiałów izotropowych w zadaniach minimalizacji podatnosci konstrukcji sprężystych", Streszczenie
 • Dr inż. Tomasz Sokół, "Kratownicowe aproksymacje rozwiązań zadań Michella. Nowe algorytmy metody konstrukcji bazowej", Streszczenie

 • 30 marca 2012               > Protokół 01/2012 <
  Zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów odbędzie się w dniu 30 marca 2012 (piątek) o godz 11:00, w Warszawie, w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. > PROGRAM <

  Sprawozdanie z działalnosci sekcji w kadencji 2008-2011

  Sprawozdanie syntetyczne z kadencji 2008-2011

  17 lutego 2012
  Komitet Inzynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk dokonał wyboru członków
  Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów w kadencji 2012-2014

  Skład Sekcji