Nowa STRUKTURA organizacyjna
Politechniki Poznańskiej

 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, w ramach reorganizacji Politechniki Poznańskiej, w związku z wdrażaniem zapisów nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Instytut Konstrukcji Budowlanych (IKB) Politechniki Poznańskiej przekształcił się w dwa instytuty:

 

Instytut Analizy Konstrukcji                  Instytut Budownictwa